Kontakt


Obchodné meno : ENERGOSTAV spol. s r.o.
Sídlo : Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
Poštová adresa : Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
Tel.: + 421 (0) 48 411 36 38
+ 421 (0) 48 414 69 77
+ 421 (0) 48 414 84 82
Fax.: + 421 (0) 48 414 84 82
e-mail : energostav@energostav.sk
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s.
Nám. SNP 15
975 55 Banská Bystrica
Číslo účtu : 895 00/5200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 848/SHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008