Profil firmy


Základné údaje

Názov spoločnosti : ENERGOSTAV spol. s r.o.
Sídlo : Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO : 31 574 939
DIČ : 2020452940
DIČ pre DPH : SK 2020452940

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 848/S

Rok vzniku : 1992
Konateľ : Ing.Milan Jedlovský
História | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008