fotofotofotofoto

Projektová a inžinierska činnosť:

ZENTIVA a.s. ( býv.Slovakofarma) Hlohovec

prestavba tepelnej energetiky - rekonštrukcia z tepelného média para/HV/TV

záložný zdroj Para/HV – výkon 15 MW

parné rozvody - starý závod

parné rozvody -nový závod

rekonštrukcia kotolne a CHÚV , inštalácia kotlov „LOOS“ výkonu 2x6t/hod, a úprava vody s využitím reverznej osmózy, celkový výkon parnej kotolne po rekonštrukcii 28 t/hod

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Žilina

rozvody pary, HV,TV do DN 500 a OST

MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Martin

rozvody pary, HV,TV do DN 400 a OST

TRENS a.s. Trenčín

rekonštrukcia energetického hospodárstva

ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Zvolen

rozvody pary, HV,TV do DN 500 a OST

BUČINA DDD spol., s r.o. (býv. KRONOSPAN) Zvolen

rozvody pary, HV,TV do DN 250, OST 13MW

SMZ a.s. Jelšava

rekonštrukcia vykurovania

PSL a.s. Považská Bystrica

rekonštrukcia vykurovania

SACHS Slovakia a.s. Trnava

SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE

zdroje a rozvody tepla v TKB Banská Bystrica, Prievidza, Nováky, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Žilina, Martin, Dubnica nad Váhom, Bytča, Považská Bystrica...

MINISTERSTVO VNÚTRA SR Bratislava

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Sv.Lukáša Galanta

MESTO ZVOLEN - Zimný štadión

STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY v Žiline

STREDNÁ LESNíCKA ŠKOLA v Banskej Štiavnici

DS MARTIN a.s. Martin

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE, Špitálska 4, Banská Štiavnica

LESY SR š.p. Banská Bystrica

SLOVENKA a.s. Banská Bystrica

VÁHOSTAV a.s. Žilina

DOMOV MLÁDEŽE pri Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici

HOTEL HVIEZDA Dudince

HOTEL DETVA v Detve

BYTOVÉ SPOLOČENSTVO DOMU 372, Žiar nad Hronom

MASOPRODUKT a.s. Tekovská Breznica

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE S.Ormisa Revúca

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA vo Zvolene

SPOLOČENSTVO VLASTNíKOV BYTOV Mičinská 36 a 38, Banská Bystrica

SLOV-EKO MARKET B.Bystrica

TEPLICO s.r.o. Turčianske Teplice

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA BANÍCKA Banská Štiavnica

a ďalšíHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008