fotofotofotofoto

Realizácie stavieb - priame dodávky -zákazníci :

PSL a.s. Považská Bystrica

BUČINA DDD spol., s r.o. (býv. KRONOSPAN) Zvolen

ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Zvolen

SACHS Slovakia a.s. Trnava

PSL a.s. Považská Bystrica

SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE

- zdroje a rozvody tepla - Telekomunikačné budovy Banská Bystrica, Prievidza, Nováky, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Žilina, Martin, Dubnica nad Váhom, Bytča, Považská Bystrica, Pruské, Prievidza ...

ZENTIVA a.s. ( býv.Slovakofarma) Hlohovec

MINISTERSTVO VNÚTRA SR Bratislava

KR PZ Nitra

KR PZ Banská Bystrica

KR PZ Žilina

OR PZ Považská Bystrica,

OO PZ Krupina, Žarnovica, Jesenské

STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY v Žiline

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Sv.Lukáša Galanta

MESTO ZVOLEN

OST a prípojka pary pre Zimný štadión

STREDNÁ LESNíCKA ŠKOLA v Banskej Štiavnici

DS MARTIN a.s. Martin

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE, Špitálska 4, Banská Štiavnica

LESY SR š.p. Banská Bystrica

SLOVENKA a.s. Banská Bystrica

VÁHOSTAV a.s. Žilina

TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene

DOMOV MLÁDEŽE pri Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici

HOTEL HVIEZDA Dudince

HOTEL DETVA v Detve

BYTOVÉ SPOLOČENSTVO DOMU 372, Žiar nad Hronom

MASOPRODUKT a.s. Tekovská Breznica

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE S.Ormisa Revúca

HONTTERM KRUPINA a.s. Krupina

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA vo Zvolene

SPOLOČENSTVO VLASTNíKOV BYTOV Mičinská 36 a 38, Banská Bystrica

SLOV-EKO MARKET B.Bystrica

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Dominika Skuteckého 8, Banská Bystrica

TEPLICO s.r.o. Turčianske Teplice

VOJENSKÉ STAVBY š.p. Bratislava

LESY SR š.p. Odštepný závod Revúca

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE LESNÍCKE Banská Štiavnica

ZÁKLADNÁ A MATERSKÁ ŠKOLA Harmanec

COMAX – TT a.s. Trnava

OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA

KRAJSKÁ PROKURATÚRA ul. Damborského 1, Nitra

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA BANÍCKA Banská Štiavnica

FERRUM – MARKET Piesok

SEZ Žilina

a ďalšíHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008